Copyright 2024 - Klassisk smisk, modern värdegrund

Ris

Riset är ett tillfälligt redskap som kräver timing för att kunna användas ordentligt. Idealiska "rispinnar" är flexibla och starka, så sedan länge döda kvistar håller inte för evigt. Innan användning måste knippet göras enhetligt, genom att kasta alltför korta kvistar. Vinkla kvistarna så att de alla pekar åt samma håll och dra loss smådelar så att endast de lite tjockare kvistarna finns kvar. 

Att smiska med ris går ut på att långsamt bygga upp smärtan med kontinuerliga och snabba(men ej hårda) slag. Har den smiskade något tjockare än underkläder på sig så uteblir helt effekten. Man ska endast behöva röra handleden för att få rätt styrka i slagen. Slår man hårt är det väldigt troligt att det går hål på huden. Vissa butiker säljer redskap som kallas "birch spanker" eller liknande, där ett antal rottningliknande pinnar fästs samman i ett handtag. Visst är sådana hållbara jämfört med riktigt ris men känslan är en helt annan. Dessa kan se ut så här, exempelvis(bild från Etsy.com):

(C) www.etsy.com  

Exempel på hur man smiskar med ris:

Exempel

f t g m