Copyright 2024 - Klassisk smisk, modern värdegrund

Värdegrund

 

Skamvrån bygger på tanken om att smisk är ett könsneutralt intresse, där personens privata läggning är det viktigaste. Vi anser att ingen kombination av kön och läggning är mer eller mindre naturlig än någon annan. Smisk är något som uteslutande får ske mellan samtyckande parter och under säkra former. Vi anser att man måste vara vuxen för att samtycka och att all form av smisk där faktiska barn förekommer är förkastligt. Skamvrån är däremot inte på något sätt emot Ageplay, dvs rollspel där åldersskillnader förstärks och spelas på. Smisk måste alltid utföras på ett säkert sätt, vilket både innebär att alla parter skyddas från fysisk skada, samt att ingen skada sker på det sociala planet. 

 

f t g m