Copyright 2024 - Klassisk smisk, modern värdegrund

Om Ägaren

 

 Jag är en 38 år gammal smiskare från vackra Skåne och jag såg det som min uppgift att ta fram en sida som behandlar klassisk smisk på ett korrekt sätt. Jag har studerat i Helsingborg och Malmö, men exakt vad vill jag inte gå in på. Privat är jag mycket intresserad av språk och media i olika former. 

Jag praktiserar smisk när jag är i ett förhållande och när jag inte har någon flickvän så smiskar jag de kvinnor som anser sig behöva smiskas. Jag har inte en enhetlig smiskstil, utan anpassar mig efter personen jag smiskar och hur hon ser på smisk.

Med andra ord kan det lika gärna vara fråga om hård bestraffande aga, som mjukare och mer sensuell smisk. 

För mig är det viktigaste målet med den här sidan att visa att smisk inte behöver vara något som bara praktiseras av gubbsjuka mansgrisar som tror att de har någon förutbestämd rätt att bestämma över kvinnor. Kort sagt vill jag överföra idealen inom BDSM (Safe Sane Consensual ) till klassisk smisk och kanske även med tiden göra smisk mer accepterat i vaniljvärlden. Detta är inget man gör i en handvändning, men jag tror att om alla vi som utövar denna underbara syssla kan få en korrekt bild av vad det är som vi gör, så är det en större chans att omvärlden följer efter. Mer om hur jag ser på smisk finns under rubriken

Mitt främsta mål med den här sidan är att få fram ett budskap och dela med mig av min kunskap till de som är intresserade av att lära sig.

 

Om Sidan

Skamvrån är en webbsida om klassiskt smisk, vars syfte är att informera och skapa opinion. Sidan har funnits i flera iterationer och haft diverse olika utseende genom åren men har funnits 2012.  När sidan lanserades var den unik i sitt budskap, alltså att smisk inte behöver se ut som det presenteras i mainstream, alltså som BDSM, medan det likväl har samma grundtänk (Safe Sane Consensual). Sidans åsikt är och har alltid varit att smisk är ett sexuellt intressen (kink, som det kallas) som vilket annat och att det är lika naturligt som något annat, för personerna som utövar intresset. Min personlig sexualitet är baserad på dominans och där är jag den dominanta parten, men sidan ser varken detta som mer eller mindre naturligt än någon annan konstellation. 

 

 

 

f t g m